Tornerspel

Tornerspel på medeltiden var övningar i krigsföring. Det var dåtidens riddare som visade upp sina färdigheter i ridning och att föra sig med diverse vapen. Spelen är att liknas vid gladiator-spelen som under Romarnas tid. Det var nämligen populära event med mycket publik. Riddarna ställde upp för att vinna ära, men även för att vinna pengar. Det var pengar inblandat i spelen som kunde vara av betydande storlek.

I begynnelsen var tornerspelen inget annat än underhållning. Det var spex och kul, helt enkelt. Men allt eftersom utvecklades spelen till att bli mer tävlingsinriktade. Till slut var det en sport med väldigt hög konkurrens. Liksom andra sporter, såväl före och efter, attraherade tornerspelen en stor publik.

Eftersom det var vapen och våld inblandat i spelen förekom svåra olyckor och död. Detta var en del av spänningen och en del av attraktionspunkterna i spelen.

Till skillnad från exempelvis redan nämnda Gladiatorspelen var att det inte var slavar som deltog. Gladiatorerna var ofta slavar som kämpade för sitt liv för annans nöje. Riddarna som deltog i Tornerspelen var inga slavar. Det var adelsmän som sökte sig till sporten. Faktum är att det var en sport exklusivt för adelsmän.